LazoGanadores de Champions LeagueOtro
मार्को असेंसियो विलेमसेन
Adolfo Atienza Landeta
Atienza I 1953-1955
एंजेल एतनिजा लांडेटा
जुआन बगर कॉल
बगर 1959-1961
गैरेथ बेल
बेल 2013-2022
एल्विर बाल्जिक
सबीनो बरिनागा अल्बर्टी
होजे बेसरिल
डेविड रॉबर्ट जोसेफ बेकहम
ग्रेगोरियो बेनिटो रुबियो
करीम बेंज़ेमा
जेवियर बेरासालुस
Search