पुर्तगाल

पुर्तगाल

1979 - 1983

  • पूरा नाममिगुएल एंजेल पुर्तगाल विकारियो
  • जन्म स्थानक्विंटानिला डी लास विनास (बर्गोस)
  • जन्म तिथि28/11/1955
  • पूरा नाममिगुएल एंजेल पुर्तगाल विकारियो
  • जन्म स्थानक्विंटानिला डी लास विनास (बर्गोस)
  • जन्म तिथि28/11/1955

पिच पर पोजीशन: मिडफील्डर
मैच खेले: 33 आधिकारिक मैच

उपलब्धियां:
1 लीग
1 स्पेनिश कप