CloseMiniaturen anzeigen
1/1
 • Real Madrid - Gareth Bale visitó al equipo en Los Angeles - 29-07-2022
 • Real Madrid - Gareth Bale visitó al equipo en Los Angeles - 29-07-2022
 • Real Madrid - Gareth Bale visitó al equipo en Los Angeles - 29-07-2022
 • Real Madrid - Gareth Bale visitó al equipo en Los Angeles - 29-07-2022
 • Real Madrid - Gareth Bale visitó al equipo en Los Angeles - 29-07-2022
 • Real Madrid - Gareth Bale visitó al equipo en Los Angeles - 29-07-2022
 • Real Madrid - Gareth Bale visitó al equipo en Los Angeles - 29-07-2022
Close
 • Real Madrid - Gareth Bale visitó al equipo en Los Angeles - 29-07-2022
 • Real Madrid - Gareth Bale visitó al equipo en Los Angeles - 29-07-2022
 • Real Madrid - Gareth Bale visitó al equipo en Los Angeles - 29-07-2022
 • Real Madrid - Gareth Bale visitó al equipo en Los Angeles - 29-07-2022
 • Real Madrid - Gareth Bale visitó al equipo en Los Angeles - 29-07-2022
 • Real Madrid - Gareth Bale visitó al equipo en Los Angeles - 29-07-2022
 • Real Madrid - Gareth Bale visitó al equipo en Los Angeles - 29-07-2022
Foto:  

Gareth Bale beim Training der Mannschaft an der UCLA