Cuotas abono 2017/2018

 
Zona Precios 2017-2018
Abonos Euroabonos
GRADA BAJA LATERAL OESTE 551€ 724€
GRADA ALTA LATERAL OESTE 976€ 1.317€
TRIBUNA LATERAL OESTE 1.840€ 2.384€
1º ANFITEATRO LATERAL OESTE 1.463€ 1.908€
2º ANFITEATRO LATERAL OESTE 1.001€ 1.343€
3º ANFITEATRO LATERAL OESTE 600€ 804€
4º ANFITEATRO LATERAL OESTE 376€ 502€
 
GRADA BAJA LATERAL ESTE 452€ 633€
GRADA ALTA LATERAL ESTE 873€ 1.148€
TRIBUNA LATERAL ESTE 1.750€ 2.298€
1º ANFITEATRO LATERAL ESTE 1.158€ 1.686€
2º ANFITEATRO LATERAL ESTE 753€ 1.140€
3º ANFITEATRO LATERAL ESTE 427€ 626€
4º ANFITEATRO LATERAL ESTE 376€ 502€
 
GRADA BAJA FONDO 223€ 323€
GRADA ALTA  FONDO 511€ 678€
TRIBUNA FONDO 993€ 1.332€
1º ANFITEATRO FONDO 775€ 1.027€
2º ANFITEATRO FONDO 549€ 745€
3º ANFITEATRO FONDO 407€ 536€
4º ANFITEATRO FONDO 270€ 370€
 
DISC. NORTE   356€
DISC. SUR   145€
Buscar